Indonesia đầu tư nửa tỷ USD phát triển các khu du lịch chiến lược quốc gia

Indonesia đầu tư nửa tỷ USD phát triển các khu du lịch chiến lược quốc gia

Indonesia chi hơn 500 triệu USD xây các khu du lịch chiến lược quốc gia

Indonesia chi hơn 500 triệu USD xây các khu du lịch chiến lược quốc gia

Indonesia đầu tư 505 triệu USD xây 5 khu du lịch chiến lược quốc gia

Indonesia đầu tư 505 triệu USD xây 5 khu du lịch chiến lược quốc gia

Indonesia kỳ vọng thu hút nhiều hơn khách du lịch từ Việt Nam

Indonesia kỳ vọng thu hút nhiều hơn khách du lịch từ Việt Nam

Tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành Indonesia và Việt Nam

Tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành Indonesia và Việt Nam

Indonesia sẽ đóng cửa đảo Komodo trong vòng 1 năm

Indonesia sẽ đóng cửa đảo Komodo trong vòng 1 năm