Bắt đối tượng buôn ma túy trang bị vũ khí 'nóng' cố thủ trong lán

Bắt đối tượng buôn ma túy trang bị vũ khí 'nóng' cố thủ trong lán

Cho vay nặng lãi

Muốn mua ma túy phải đọc đúng mật khẩu, 'vượt ải' khó mới được vào lán

Muốn mua ma túy phải đọc đúng mật khẩu, 'vượt ải' khó mới được vào lán

Phục kích, bắt giữ đối tượng mua bán ma túy có súng và lựu đạn

Phục kích, bắt giữ đối tượng mua bán ma túy có súng và lựu đạn

Bắt giữ đối tượng lập lán trại, thủ hàng 'nóng' mua bán ma túy

Bắt giữ đối tượng lập lán trại, thủ hàng 'nóng' mua bán ma túy

Dựng lán, trang bị súng, lựu đạn để bán lẻ ma túy

Dựng lán, trang bị súng, lựu đạn để bán lẻ ma túy

Băng nhóm buôn ma túy trang bị súng, lựu đạn

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy có trang bị súng, lựu đạn