Đào cống giải cứu thanh niên kẹt trong cống thoát nước gần 1 ngày

Đào cống giải cứu thanh niên kẹt trong cống thoát nước gần 1 ngày

Giải cứu nam thanh niên 'ngáo đá' mắc kẹt trong cống gần 1 ngày

Giải cứu nam thanh niên 'ngáo đá' mắc kẹt trong cống gần 1 ngày

Người dân dùng búa rìu giải cứu thanh niên chui vào cống nước thải nhỏ hẹp suốt cả đêm

Người dân dùng búa rìu giải cứu thanh niên chui vào cống nước thải nhỏ hẹp suốt cả đêm

Nam thanh niên mắc kẹt trong cống nước thải gần 1 ngày

Nam thanh niên mắc kẹt trong cống nước thải gần 1 ngày

Giải cứu thành công nam thanh niên mắc kẹt trong ống cống

Giải cứu thành công nam thanh niên mắc kẹt trong ống cống

Sự thật thông tin giải cứu tên trộm bị mắc kẹt trong cống ở Bắc Giang

Sự thật thông tin giải cứu tên trộm bị mắc kẹt trong cống ở Bắc Giang

Đào cống dẫn nước thải giải cứu thanh niên 'ngáo đá' chui vào sau gần 1 ngày

Nam thanh niên nghi ngáo đá chui vào ống cống gần 1 ngày