Vợ chồng một thương binh kêu cứu ở Bắc Giang: Cần giải quyết thấu tình, đạt lý

Vợ chồng một thương binh kêu cứu ở Bắc Giang: Cần giải quyết thấu tình, đạt lý

Là người có công với cách mạng, bản thân là thương binh với tỉ lệ thương tật 67%, thế nhưng nhiều năm qua,...