Lại thêm một vụ đâm xe ở đèo Hài Vân

Lại thêm một vụ đâm xe ở đèo Hài Vân

Đạp cửa xe né... 'bà hỏa'

Đạp cửa xe né... 'bà hỏa'

Đang lưu thông trên đường, xe tải bất ngờ bốc cháy gây ùn tắc kinh hoàng

Đang lưu thông trên đường, xe tải bất ngờ bốc cháy gây ùn tắc kinh hoàng

Đà Nẵng: Xe tải bất ngờ bốc cháy trong đêm

Đà Nẵng: Xe tải bất ngờ bốc cháy trong đêm

Xe tải bốc cháy trơ khung trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải bốc cháy trơ khung trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải đang đi bỗng bốc cháy dữ dội trong đêm

Xe tải đang đi bỗng bốc cháy dữ dội trong đêm

Xe tải cháy ngùn ngụt, đường dẫn Nam Hải Vân ùn tắc trong đêm

Xe tải cháy ngùn ngụt, đường dẫn Nam Hải Vân ùn tắc trong đêm

Xe tải bỗng nhiên bốc cháy trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải bỗng nhiên bốc cháy trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải cháy trơ khung trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải cháy trơ khung trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải bốc cháy dữ dội trong đêm, tài xế đạp cửa thoát thân

Xe tải bốc cháy dữ dội trong đêm, tài xế đạp cửa thoát thân

Xe tải bốc cháy trên đường dẫn hầm Hải Vân, tài xế bung cửa thoát thân

Xe tải bốc cháy trên đường dẫn hầm Hải Vân, tài xế bung cửa thoát thân

Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Đang lưu thông gần hầm Hải Vân, xe tải bỗng nhiên bốc cháy dữ dội

Đang lưu thông gần hầm Hải Vân, xe tải bỗng nhiên bốc cháy dữ dội

Xe tải bốc cháy trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải bốc cháy trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

'Bà hỏa' thiêu rụi xe tải trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

'Bà hỏa' thiêu rụi xe tải trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trong đường dẫn nam hầm Hải Vân

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trong đường dẫn nam hầm Hải Vân

Xe tải bốc cháy trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải bốc cháy trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Xe tải cháy ngùn ngụt, đường dẫn Nam Hải Vân ùn tắc trong đêm

Xe tải cháy ngùn ngụt, đường dẫn Nam Hải Vân ùn tắc trong đêm