Quảng Nam: Cháy lớn tại kho gỗ 1.500 m2

Quảng Nam: Cháy lớn tại kho gỗ 1.500 m2

Quảng Nam: Cháy xưởng gỗ lớn ở xã Điện Hòa

Quảng Nam: Cháy xưởng gỗ lớn ở xã Điện Hòa

Quảng Nam: Xưởng gỗ bị thiêu rụi trong đêm

Quảng Nam: Xưởng gỗ bị thiêu rụi trong đêm

Cháy lớn tại kho gỗ ở Quảng Nam, hàng trăm cảnh sát trắng đêm dập lửa

Cháy lớn tại kho gỗ ở Quảng Nam, hàng trăm cảnh sát trắng đêm dập lửa

Hơn 5 tiếng chìm trong biển lửa, xưởng gỗ 1.200m2 bị thiêu rụi

Hơn 5 tiếng chìm trong biển lửa, xưởng gỗ 1.200m2 bị thiêu rụi

Cháy kho phế liệu ở Quảng Nam, hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập lửa

Cháy kho phế liệu ở Quảng Nam, hàng trăm chiến sĩ nỗ lực dập lửa

Xưởng gỗ rộng 1.500m2 bị lửa thiêu rụi trong đêm

Xưởng gỗ rộng 1.500m2 bị lửa thiêu rụi trong đêm

Xưởng gỗ gần khu dân cư bị thiêu rụi trong đêm

Xưởng gỗ gần khu dân cư bị thiêu rụi trong đêm

Quảng Nam: Xưởng gỗ bị thiêu rụi trong đêm

Quảng Nam: Xưởng gỗ bị thiêu rụi trong đêm

Kho vật liệu cháy dữ dội, hàng trăm chiến sĩ được huy động

Kho vật liệu cháy dữ dội, hàng trăm chiến sĩ được huy động