Hai mẹ con chuyên buôn người

Hai mẹ con chuyên buôn người

Bắt giam nữ quái bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

Bắt giam nữ quái bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt giam đối tượng bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt giam đối tượng bán phụ nữ sang Trung Quốc

Hai mẹ con bán nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

Hai mẹ con bán nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

Bắt giam nghi can bán phụ nữ Việt sang Trung Quốc

Bắt giam nghi can bán phụ nữ Việt sang Trung Quốc

Bắt đối tượng mua bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt đối tượng mua bán 4 phụ nữ sang Trung Quốc

Hai mẹ con bán nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc

Hai mẹ con bán nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc