Phát hiện 'chấn động' từ hang động núi lửa Chư Bluk

Phát hiện 'chấn động' từ hang động núi lửa Chư Bluk

Phát hiện 'chấn động' từ hang động núi lửa Chư Bluk

Phát hiện 'chấn động' từ hang động núi lửa Chư Bluk

Hang động núi lửa Chư Bluk, những phát hiện chấn động

Hang động núi lửa Chư Bluk, những phát hiện chấn động

'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?

'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?

Hé lộ nhiều di cốt người tiền sử trong hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á

Hé lộ nhiều di cốt người tiền sử trong hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á

'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?

'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?

Tìm thấy 'bom núi lửa' trên Tây Nguyên

Bước ngoặt trong nghiên cứu nhân chủng học

Theo dấu người tiền sử: Lộ dần vết tích