Cặp 'Lục Vân Tiên' vật lộn dưới dòng nước lũ cứu sống hai người

Cặp 'Lục Vân Tiên' vật lộn dưới dòng nước lũ cứu sống hai người

Trên đường từ nhà đến trường, Mạnh và Đức nghe tiếng kêu cứu dưới sông liền lao xuống dòng nước lũ.