Phát La bị Việt Hương hăm dọa tại 'Ca sĩ bí ẩn'Phát La bị Việt Hương hăm dọa tại 'Ca sĩ bí ẩn'

Phát La bị Việt Hương hăm dọa tại 'Ca sĩ bí ẩn'Phát La bị Việt Hương hăm dọa tại 'Ca sĩ bí ẩn'

Nghệ sĩ Thanh Hằng 'cháy' hết mình diễn cải lương - hồ quảng

Nghệ sĩ Thanh Hằng 'cháy' hết mình diễn cải lương - hồ quảng

Đoàn Sài Gòn Tân Thời được mời trở lại Đài Loan biểu diễn lô tô

Đoàn Sài Gòn Tân Thời được mời trở lại Đài Loan biểu diễn lô tô

Sài Gòn Tân Thời đưa Lô Tô tham dự Grasstraw Festival 2019

Sài Gòn Tân Thời đưa Lô Tô tham dự Grasstraw Festival 2019

Lần đầu đưa lô tô xuất ngoại, Sài Gòn Tân Thời được kiều bào và khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt

Lần đầu đưa lô tô xuất ngoại, Sài Gòn Tân Thời được kiều bào và khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt

Lô Tô Show: Sài Gòn Tân Thời chính thức biểu diễn Grasstraw Festival diễn ra tại Đài LoanLô Tô Show: Sài Gòn Tân Thời chính thức biểu diễn Grasstraw Festival diễn ra tại Đài Loan

Lô Tô Show: Sài Gòn Tân Thời chính thức biểu diễn Grasstraw Festival diễn ra tại Đài LoanLô Tô Show: Sài Gòn Tân Thời chính thức biểu diễn Grasstraw Festival diễn ra tại Đài Loan

Đoàn Sài Gòn Tân Thời chính thức đưa loại hình hát lô tô xuất ngoại