Dân ùn ùn xem mẹ con 'rắn thần' xuất hiện trên mộ vô danh

Dân ùn ùn xem mẹ con 'rắn thần' xuất hiện trên mộ vô danh

'Thời của thánh thần'

Người dân vẫn khấn vái ở ngôi mộ có 'rắn thần' ở Quảng Bình

Người dân vẫn khấn vái ở ngôi mộ có 'rắn thần' ở Quảng Bình

Loại bỏ biểu hiện mê tín, dị đoan: Hiểu đúng về tín ngưỡng

Loại bỏ biểu hiện mê tín, dị đoan: Hiểu đúng về tín ngưỡng

Thả 'rắn thần' về tự nhiên, người dân vẫn tụ tập cúng bái

Thả 'rắn thần' về tự nhiên, người dân vẫn tụ tập cúng bái

'Cá thần', 'đá thần' hiển linh hay trò 'mù màu' thời @?

'Cá thần', 'đá thần' hiển linh hay trò 'mù màu' thời @?

'Rắn thần' bị bắt, người dân vẫn đến thắp hương tại mộ vô danh

'Rắn thần' bị bắt, người dân vẫn đến thắp hương tại mộ vô danh

Vụ rắn nằm trên mộ vô chủ: Người dân vẫn tiếp tục cúng bái

Vụ rắn nằm trên mộ vô chủ: Người dân vẫn tiếp tục cúng bái

Sự thật về 'rắn thần' hiển linh

'Rắn thần' ở Quảng Bình được thả về tự nhiên, người dân vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương

'Rắn thần' ở Quảng Bình được thả về tự nhiên, người dân vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương

'Rắn thần' bị bắt đi, dân Quảng Bình vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương

'Rắn thần' bị bắt đi, dân Quảng Bình vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương

'Rắn thần' nằm trên mộ ở Quảng Bình đã được thả về tự nhiên

'Rắn thần' nằm trên mộ ở Quảng Bình đã được thả về tự nhiên

'Rắn thần' Quảng Bình suýt chết vì khói hương

'Rắn thần' Quảng Bình suýt chết vì khói hương

Thả rắn nước được đồn thổi 'rắn thần' trên mộ vô danh ở Quảng Bình về tự nhiên

Thả rắn nước được đồn thổi 'rắn thần' trên mộ vô danh ở Quảng Bình về tự nhiên

'Rắn thần' ở Quảng Bình bị bắt giờ ra sao?

'Rắn thần' ở Quảng Bình bị bắt giờ ra sao?

Vụ 'rắn thần' ở Quảng Bình: Không để phát sinh mất ANTT trên địa bàn

Vụ 'rắn thần' ở Quảng Bình: Không để phát sinh mất ANTT trên địa bàn

'Rắn thần' được thả về tự nhiên sau nửa ngày bị 'tạm giữ'

'Rắn thần' được thả về tự nhiên sau nửa ngày bị 'tạm giữ'

'Rắn thần' ở Quảng Bình đã được thả về môi trường tự nhiên

'Rắn thần' ở Quảng Bình đã được thả về môi trường tự nhiên

Cặp rắn 'thần' được kiểm lâm Ba Đồn đưa về môi trường tự nhiên

Cặp rắn 'thần' được kiểm lâm Ba Đồn đưa về môi trường tự nhiên

Sau nửa ngày tạm giữ, 'rắn thần' được thả về môi trường tự nhiên

Sau nửa ngày tạm giữ, 'rắn thần' được thả về môi trường tự nhiên

Đa sắc: Danh hiệu quá khổ và chuyến tàu quá tải

Đa sắc: Danh hiệu quá khổ và chuyến tàu quá tải

Con rắn xuất hiện trên ngôi mộ vô danh là rắn nước thông thường

Con rắn xuất hiện trên ngôi mộ vô danh là rắn nước thông thường

Kiểm lâm thả con rắn ở trên ngôi mộ vô danh về tự nhiên

Kiểm lâm thả con rắn ở trên ngôi mộ vô danh về tự nhiên

'Rắn thần' bị chuyển đi khỏi mộ, 260 triệu đồng tiền cúng rắn sẽ dùng thế nào?

'Rắn thần' bị chuyển đi khỏi mộ, 260 triệu đồng tiền cúng rắn sẽ dùng thế nào?

'Rắn thần' trên mộ 'bà ăn mày' ở Quảng Bình: Tiền cúng sẽ xử lý thế nào?

'Rắn thần' trên mộ 'bà ăn mày' ở Quảng Bình: Tiền cúng sẽ xử lý thế nào?

Rắn trên ngôi mộ của 'Bà ăn mày' ở Quảng Bình chỉ là rắn nước

Rắn trên ngôi mộ của 'Bà ăn mày' ở Quảng Bình chỉ là rắn nước

Chuyển rắn khỏi mộ người ăn xin để dẹp bỏ trò mê tín dị đoan

Chuyển rắn khỏi mộ người ăn xin để dẹp bỏ trò mê tín dị đoan

Kiểm lâm bắt 'rắn thần', người dân mới chịu rời hiện trường

Kiểm lâm bắt 'rắn thần', người dân mới chịu rời hiện trường

Tiền cúng rắn nước ở Quảng Bình sẽ dùng thế nào?

Tiền cúng rắn nước ở Quảng Bình sẽ dùng thế nào?

'Rắn thần' ở Quảng Bình đã bị lực lượng chức năng thu giữ

'Rắn thần' ở Quảng Bình đã bị lực lượng chức năng thu giữ

Dỡ lán thờ, đưa rắn ra khỏi mộ vô chủ ở Quảng Bình

Dỡ lán thờ, đưa rắn ra khỏi mộ vô chủ ở Quảng Bình

Người cuồng tín cúng cặp rắn nước hơn 250 triệu đồng

Người cuồng tín cúng cặp rắn nước hơn 250 triệu đồng

Bắt con rắn ở ngôi mộ vô danh khiến nghìn người tụ tập cúng bái

Bắt con rắn ở ngôi mộ vô danh khiến nghìn người tụ tập cúng bái

Đã bắt 'rắn thần' trên mộ bà ăn mày để đưa đi nơi khác

Đã bắt 'rắn thần' trên mộ bà ăn mày để đưa đi nơi khác

Di chuyển con rắn khỏi ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình

Di chuyển con rắn khỏi ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình

Cơ quan chức năng bắt 'rắn thần' ở Quảng Bình, người dân mới chịu về

Cơ quan chức năng bắt 'rắn thần' ở Quảng Bình, người dân mới chịu về

Vụ rắn thần Quảng Bình: Ai được sử dụng 260 triệu đồng?

Vụ rắn thần Quảng Bình: Ai được sử dụng 260 triệu đồng?

Vụ 'rắn thần' trên mộ bà ăn mày: Xã cắt điện, người dân lại mua nến về thắp sáng quanh mộ

Vụ 'rắn thần' trên mộ bà ăn mày: Xã cắt điện, người dân lại mua nến về thắp sáng quanh mộ

2 con rắn xuất hiện trên mộ vô danh: Chính quyền lúng túng

2 con rắn xuất hiện trên mộ vô danh: Chính quyền lúng túng

Xã cắt điện, tháo rạp thờ 'rắn thần' ở Quảng Bình bị dân ngăn cản

Xã cắt điện, tháo rạp thờ 'rắn thần' ở Quảng Bình bị dân ngăn cản

Người dân dựng rạp, kéo điện trên ngôi mộ vô danh xuất hiện 2 con rắn

Người dân dựng rạp, kéo điện trên ngôi mộ vô danh xuất hiện 2 con rắn

Người quá khích ngăn lực lượng chức năng dỡ rạp che mộ vô danh có con rắn

Người quá khích ngăn lực lượng chức năng dỡ rạp che mộ vô danh có con rắn