Bảng giá xe Isuzu tháng 6/2020

Bảng giá xe Isuzu tháng 6/2020

Bảng giá xe Isuzu tháng 5/2020

Bảng giá xe Isuzu tháng 5/2020

Bảng giá xe Isuzu tháng 4/2020

Bảng giá xe Isuzu tháng 4/2020

Bảng giá xe Isuzu tháng 3/2020: Giảm giá 200 triệu

Bảng giá xe Isuzu tháng 3/2020: Giảm giá 200 triệu

Bảng giá xe Isuzu mới nhất tháng 2/2020: Isuzu mu-X Limited 2019 giá chỉ 990 triệu đồng

Bảng giá xe Isuzu mới nhất tháng 2/2020: Isuzu mu-X Limited 2019 giá chỉ 990 triệu đồng

Bảng giá xe Isuzu tháng 2/2020

Bảng giá xe Isuzu tháng 2/2020

Bảng giá xe Isuzu mới nhất tháng 1/2020: Isuzu mu-X Limited 2019 giá 990 triệu đồng

Bảng giá xe Isuzu tháng 1/2020: Giảm giá 200 triệu đồng

Bảng giá xe Isuzu tháng 12/2019

Bảng giá xe Isuzu tháng 10/2019

Bảng giá xe Isuzu tháng 9/2019: Thêm sản phẩm mới

Giá bán mới nhất các mẫu xe Isuzu tháng 10/2018 tại Việt Nam