Tăng lệ phí trước bạ, mua xe bán tải phải nộp bao nhiêu?

Tăng lệ phí trước bạ, mua xe bán tải phải nộp bao nhiêu?

Đua nhau mua xe bán tải trốn phí trước bạ tăng gấp 3

Đua nhau mua xe bán tải trốn phí trước bạ tăng gấp 3

Giá lăn bánh Ford Ranger sau khi tăng lệ phí trước bạ

Giá lăn bánh Ford Ranger sau khi tăng lệ phí trước bạ

Trước bạ tăng, giá lăn bánh xe bán tải tăng vọt

Trước bạ tăng, giá lăn bánh xe bán tải tăng vọt

Sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ

Thị trường ôtô Việt Nam có thể biến động mạnh khiến giá xe tăng

Thị trường ôtô Việt Nam có thể biến động mạnh khiến giá xe tăng

Mua xe bán tải sẽ phải chi thêm hàng chục triệu đồng

Mua xe bán tải sẽ phải chi thêm hàng chục triệu đồng

Quy định mới về giá đất tính lệ phí trước bạ từ ngày 10/4/2019

Quy định mới về giá đất tính lệ phí trước bạ từ ngày 10/4/2019

Lý do phí trước bạ xe ôtô bán tải tăng 60%

Lý do phí trước bạ xe ôtô bán tải tăng 60%

Giá ô tô biến động 5% sẽ điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ

Giá ô tô biến động 5% sẽ điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ