Ra mắt trang mạng xã hội dành cho sản phẩm bình gas PetroVietnam Gas

Với mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm bán lẻ LPG dân dụng, Tổng Công ty Khí...