Thủ tướng cảnh báo: Không đảm bảo cấp điện thì sẽ mất chức

Thủ tướng cảnh báo: Không đảm bảo cấp điện thì sẽ mất chức

Thủ tướng: Dự án điện LNG Bạc Liêu không trái quy hoạch, cần đưa ngay vào Quy hoạch điện 7

Thủ tướng: Dự án điện LNG Bạc Liêu không trái quy hoạch, cần đưa ngay vào Quy hoạch điện 7

Dự án điện LNG Bạc Liêu: Lận đận và truân chuyên

Dự án điện LNG Bạc Liêu: Lận đận và truân chuyên

Ông Lưu Bình Nhưỡng: 'Trong vòng 25 năm, người dân có nguy cơ thiệt hại 6-11 tỷ USD'

Ông Lưu Bình Nhưỡng: 'Trong vòng 25 năm, người dân có nguy cơ thiệt hại 6-11 tỷ USD'

Dự án Điện LNG Bạc Liêu: Đại biểu truy vấn, Bộ trưởng nói không biết khi nào khởi công

Dự án Điện LNG Bạc Liêu: Đại biểu truy vấn, Bộ trưởng nói không biết khi nào khởi công

Bạc Liêu tiên phong phát triển năng lượng tái tạo

Bạc Liêu tiên phong phát triển năng lượng tái tạo

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong những năm tới

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong những năm tới

Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ để Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực

Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ để Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực

Bạc Liêu đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ dự án phát triển năng lượng điện

Bạc Liêu đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ dự án phát triển năng lượng điện