Gỡ 'nút thắt' cơ chế, chủ động sản xuất vaccine

Gỡ 'nút thắt' cơ chế, chủ động sản xuất vaccine

Việt Nam sản xuất thành công vaccine lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vaccine lở mồm long móng

Việt Nam tự sản xuất được vaccine lở mồm long móng

Việt Nam tự sản xuất được vaccine lở mồm long móng

Hé lộ loại vaccine là 'khắc tinh' của bệnh lở mồm long móng ở Việt Nam

Hé lộ loại vaccine là 'khắc tinh' của bệnh lở mồm long móng ở Việt Nam

Khẩn trương ứng phó bão số 8

Công bố sản xuất thành công vacxin lở mồm long móng tại Việt Nam

Công bố sản xuất thành công vacxin lở mồm long móng tại Việt Nam

Việt Nam sản xuất thành công vắc-xin lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vắc-xin lở mồm long móng

Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công vắc xin thương mại phòng bệnh lở mồm long móng, type O

Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công vắc xin thương mại phòng bệnh lở mồm long móng, type O

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin lở mồm long móng

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin lở mồm long móng