Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở huyện Hoằng Hóa

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở huyện Hoằng Hóa

Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt trong công...
Tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật xã Thụy An

Tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật xã Thụy An

Trung tâm Chính trị huyện Mường Lát đón nhận bằng công nhận Trung tâm chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2009 - 2015

Trung tâm Chính trị huyện Mường Lát đón nhận bằng công nhận Trung tâm chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2009 - 2015

Triển khai thực hiện công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, tình huống tại Trường ĐH Thương mại

Triển khai thực hiện công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, tình huống tại Trường ĐH Thương mại

Lào Cai: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị tại Văn Bàn

Lào Cai: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị tại Văn Bàn

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh: Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh: Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Phát triển nguồn nhân lực: Điều kiện quan trọng hàng đầu

Phát triển nguồn nhân lực: Điều kiện quan trọng hàng đầu

Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Chủ động nghiên cứu, hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị

Chủ động nghiên cứu, hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị

Những khó khăn trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên

Những khó khăn trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên

Huyện Vĩnh Lộc chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Huyện Vĩnh Lộc chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Học viện Chính trị CAND bế giảng lớp Lý luận chính trị cao cấp khóa 4

Học viện Chính trị CAND bế giảng lớp Lý luận chính trị cao cấp khóa 4

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ

Đảm bảo chất lượng nhân sự nhiệm kỳ mới

Đảm bảo chất lượng nhân sự nhiệm kỳ mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị

Bế giảng lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác đảng, công tác chính trị

Bế giảng lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác đảng, công tác chính trị

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên tại nhà trường

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên tại nhà trường

Chậm xử lý sai phạm tại Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các huyện miền núi

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các huyện miền núi

Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh (Thanh Hóa): Làm tốt công tác khám chữa bệnh năm 2019

Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh (Thanh Hóa): Làm tốt công tác khám chữa bệnh năm 2019

Lười học, ngại học lý luận chính trị - căn bệnh nguy hiểm

Lười học, ngại học lý luận chính trị - căn bệnh nguy hiểm

Khẳng định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Khẳng định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Trường Chính trị Thanh Hóa tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Trường Chính trị Thanh Hóa tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Bình Định tăng cường đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Bình Định tăng cường đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác Đảng, công tác Chính trị

Khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn lý luận chính trị và công tác Đảng, công tác Chính trị

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo chiều sâu

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo chiều sâu

11 hiệu trưởng, hiệu phó ở Thái Bình bỗng dưng mất chức sẽ ra sao?

11 hiệu trưởng, hiệu phó ở Thái Bình bỗng dưng mất chức sẽ ra sao?

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị