Việt Nam giành 2 giải quan trọng ở LHP quốc tế Singapore 2018

Việt Nam giành 2 giải quan trọng ở LHP quốc tế Singapore 2018

Phim của các nữ đạo diễn Việt Nam tạo dấu ấn tại Singapore

Phim của các nữ đạo diễn Việt Nam tạo dấu ấn tại Singapore

Phim Việt Nam tạo dấu ấn tại LHP Quốc tế Singapore 2018

Phim Việt Nam tạo dấu ấn tại LHP Quốc tế Singapore 2018

Phim 'Người vợ ba' nhận giải thưởng tại Ấn Độ

Phim 'Người vợ ba' nhận giải thưởng tại Ấn Độ

Phim 'Người vợ ba' thắng giải ở Ấn Độ

Phim 'Người vợ ba' thắng giải ở Ấn Độ

Từ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần V: Nhìn lại điện ảnh Việt

Từ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần V: Nhìn lại điện ảnh Việt

Tìm hiểu kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran

Tìm hiểu kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran