40 công trình được trao giải thưởng VIFOTEC 2019

40 công trình được trao giải thưởng VIFOTEC 2019

Chiều 20/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam tổ chức...
GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Hợp tác để đưa trí tuệ Việt vươn xa

GFS và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam: Hợp tác để đưa trí tuệ Việt vươn xa

Ký kết thỏa thuận hợp tác của VUSTA và tập đoàn GFS

Ký kết thỏa thuận hợp tác của VUSTA và tập đoàn GFS

LHHVN tham gia góp ý nhiều dự thảo luật quan trọng

LHHVN tham gia góp ý nhiều dự thảo luật quan trọng

Một số điều cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai 2013

Một số điều cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai 2013

Báo chí LHH Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Báo chí LHH Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Tiếng nói của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

Những tiềm năng, thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam

LHHVN tổ chức Diễn đàn 'Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững'

Ba năm thi hành Luật Báo chí: Nâng cao vai trò quản lý của LHHVN

LHH Việt Nam đóng góp cho sự phát triển của đất nước

Vai trò, trách nhiệm Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong sự phát triển đất nước

Đổi tên Trung tâm thành Viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc

Báo chí trong hệ thống LHHVN phải hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức KHCN nghệ trong và ngoài nước

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hội thảo Phổ biến Luật An ninh mạng

LHHVN tổ chức hội thảo phổ biến về Luật An ninh mạng

LHHVN tổ chức hội thảo phổ biến về Luật An ninh mạng

LHHVN tổ chức hội thảo Góp ý kiến Dự thảo Luật Giáo dục

Vai trò của các tổ chức xã hội về giám sát quản trị rừng

Thạch Khê - Mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á: Nên dừng hay tiếp tục triển khai?

Nguyên tắc, chuẩn mực người làm báo trong hệ thống báo chí LHHVN

Ra mắt Trung tâm Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu

Cùng nhau chung tay để giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu

Tọa đàm'Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò của báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam'

Lãnh đạo Liên Hiệp Hội chúc mừng năm mới Báo Đất Việt