Rạng Đông đạt giải xuất sắc Giải thưởng 'Thành phố thông minh Việt Nam 2020'

Rạng Đông đạt giải xuất sắc Giải thưởng 'Thành phố thông minh Việt Nam 2020'

Rạng Đông vừa nhận được thông báo chúc mừng về việc 'Giải pháp Chiếu sáng G-S-HCL trong tòa nhà, căn hộ...
Bên trong nhà máy Rạng Đông sau hơn 1 năm xảy ra hỏa hoạn

Bên trong nhà máy Rạng Đông sau hơn 1 năm xảy ra hỏa hoạn

Chỉ trong một quý, Rạng Đông lỗ đậm gần 36 tỷ đồng

Chỉ trong một quý, Rạng Đông lỗ đậm gần 36 tỷ đồng

Rạng Đông miễn nhiệm hai Phó Tổng giám đốc

Rạng Đông miễn nhiệm hai Phó Tổng giám đốc

Ông Vương Bích Sơn và ông Lê Quốc Khánh rời ghế Phó tổng giám đốc Rạng Đông

Ông Vương Bích Sơn và ông Lê Quốc Khánh rời ghế Phó tổng giám đốc Rạng Đông

Rạng Đông giám định thiệt hại vụ cháy nhà kho, chi 2.500 tỷ đồng xây nhà máy mới

Rạng Đông giám định thiệt hại vụ cháy nhà kho, chi 2.500 tỷ đồng xây nhà máy mới

Rạng Đông giám định thiệt hại sau vụ cháy xưởng

Rạng Đông giám định thiệt hại sau vụ cháy xưởng

Ba tháng sau hỏa hoạn, Rạng Đông lên kế hoạch xây nhà máy mới 2.500 tỷ đồng

Ba tháng sau hỏa hoạn, Rạng Đông lên kế hoạch xây nhà máy mới 2.500 tỷ đồng

Vốn điều lệ 115 tỷ đồng, Rạng Đông lên kế hoạch xây nhà máy mới 2.500 tỷ đồng

Vốn điều lệ 115 tỷ đồng, Rạng Đông lên kế hoạch xây nhà máy mới 2.500 tỷ đồng

Sau vụ cháy, Rạng Đông đầu tư 2500 tỷ đồng làm nhà máy mới

Sau vụ cháy, Rạng Đông đầu tư 2500 tỷ đồng làm nhà máy mới

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/11

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/11

Chủ tịch Rạng Đông: Dự kiến chi 800 tỷ đồng để xây dựng nhà máy mới

Chủ tịch Rạng Đông: Dự kiến chi 800 tỷ đồng để xây dựng nhà máy mới