Phát huy tối đa nguồn lực đại học để phòng, chống dịch COVID-19

Phát huy tối đa nguồn lực đại học để phòng, chống dịch COVID-19

Hướng dẫn về dạy học qua internet, trên truyền hình

Hướng dẫn về dạy học qua internet, trên truyền hình

Tuyển sinh đại học năm nay sẽ như thế nào khi học sinh lớp 12 tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19?

Tuyển sinh đại học năm nay sẽ như thế nào khi học sinh lớp 12 tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19?

Sử dụng kết quả học online thay bài kiểm tra xếp loại học sinh

Sử dụng kết quả học online thay bài kiểm tra xếp loại học sinh

Lùi lịch thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học diễn ra như thế nào?

Lùi lịch thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn chi tiết việc dạy học, kiểm tra, đánh giá qua internet và trên truyền hình

Hướng dẫn chi tiết việc dạy học, kiểm tra, đánh giá qua internet và trên truyền hình

Bộ GD&ĐT hướng dẫn chi tiết dạy học qua internet, trên truyền hình

Sinh viên học từ xa do dịch Covid-19, kết quả được công nhận như thế nào?

Cho phép các trường đại học công nhận kết quả học trực tuyến

Bộ GD&ĐT chính thức hướng dẫn đào tạo từ xa thời dịch Covid-19

Công nhận kết quả học tập đào tạo từ xa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Bộ GDĐT yêu cầu các trường đại học bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa

Nếu học trực tuyến không đủ, đại học phải tổ chức cho sinh viên học bù

Bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Bộ GD-ĐT hướng dẫn cách kiểm tra đánh giá với học trực tuyến

Bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống COVID-19

Chỉ đánh giá kết thúc môn khi sinh viên đã học đủ khối lượng học phần

Bộ GD-ĐT hướng dẫn công nhận kết quả học trực tuyến của sinh viên trong thời gian nghỉ tránh dịch

Hướng dẫn công nhận kết quả đào tạo từ xa trong thời gian dịch Covid

Bộ GD&ĐT hướng dẫn đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến

HSSV trung cấp, cao đẳng học trực tuyến, đánh giá kết quả như hình thức đào tạo từ xa, tự học

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp

Học phí của trường có yếu tố nước ngoài ở Hà Nội gần 700 triệu/năm