Giả mạo văn bản của chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo

Giả mạo văn bản của chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo

Giả mạo quyết định của Chủ tịch TP. Đà Nẵng để lừa đảo tiền tỉ

Giả mạo quyết định của Chủ tịch TP. Đà Nẵng để lừa đảo tiền tỉ

Bắt người giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi lừa đảo

Bắt người giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi lừa đảo

Giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng để bán đất ảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng để bán đất ảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Bắt kẻ giả mạo Văn bản của UBND TP Đà Nẵng về dự án bất động sản

Bắt kẻ giả mạo Văn bản của UBND TP Đà Nẵng về dự án bất động sản

Giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo tiền tỷ

Giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo tiền tỷ

Giả mạo văn bản của UBND TP Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả mạo văn bản của UBND TP Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản