Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ hai bị mất tích tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ hai bị mất tích tại Lâm Đồng

Cũng như trường hợp đầu, thi thể nữ du khách thứ hai được tìm thấy ngay vị trí gặp nạn, kẹt dưới cây cầu...
Thi thể cuối cùng trong nhóm du khách gặp nạn ở Lâm Đồng mắc kẹt dưới cầu sập

Thi thể cuối cùng trong nhóm du khách gặp nạn ở Lâm Đồng mắc kẹt dưới cầu sập

Tìm thấy thi thể du khách còn lại bị lũ cuốn tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể du khách còn lại bị lũ cuốn tại Lâm Đồng

Thi thể cuối cùng trong nhóm du khách gặp nạn ở Lâm Đồng mắc kẹt dưới cầu sập

Thi thể cuối cùng trong nhóm du khách gặp nạn ở Lâm Đồng mắc kẹt dưới cầu sập

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách thứ 2 bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Danh tính du khách mất tích ở Lâm Đồng vừa được tìm thấy

Danh tính du khách mất tích ở Lâm Đồng vừa được tìm thấy

Tìm thấy thi thể nữ du khách cuối cùng bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể nữ du khách cuối cùng bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể một trong hai nữ du khách mất tích tại Lâm Đồng

Tìm thấy thi thể một trong hai nữ du khách mất tích tại Lâm Đồng

Vụ du khách bị lũ cuốn tại Lâm Đồng: xác minh, làm rõ về công ty tổ chức tour

Vụ du khách bị lũ cuốn tại Lâm Đồng: xác minh, làm rõ về công ty tổ chức tour

Tìm thấy 1 thi thể nữ du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Tìm thấy 1 thi thể nữ du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

2 nữ du khách bị lũ cuốn, tìm thấy một thi thể mắc kẹt dưới cầu treo

2 nữ du khách bị lũ cuốn, tìm thấy một thi thể mắc kẹt dưới cầu treo

Nhóm du khách bị lũ cuốn: Tìm được thi thể ngay tại nơi gặp nạn

Nhóm du khách bị lũ cuốn: Tìm được thi thể ngay tại nơi gặp nạn

Hai du khách bị lũ cuốn trôi: Tìm thấy túi xách và điện thoại của nạn nhân

Hai du khách bị lũ cuốn trôi: Tìm thấy túi xách và điện thoại của nạn nhân

Tìm thấy ba lô của 2 nữ du khách mất tích ở Lâm Đồng

Tìm thấy ba lô của du khách bị lũ cuốn mất tích tại Lâm Đồng

Tìm thấy balo của 2 nữ du khách bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Tìm thấy balo của 2 nữ du khách bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Nhóm du khách bị lũ cuốn: Sẽ làm rõ trách nhiệm tổ chức tour giữa cảnh báo sạt lở

Nhóm du khách bị lũ cuốn: Sẽ làm rõ trách nhiệm tổ chức tour giữa cảnh báo sạt lở

Nhóm du khách bị lũ cuốn trôi: Sẽ kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm các bên

Nhóm du khách bị lũ cuốn trôi: Sẽ kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm các bên

Rà soát lại toàn bộ hiện trường, mở rộng khu vực tìm kiếm các du khách bị lũ cuốn trôi

Rà soát lại toàn bộ hiện trường, mở rộng khu vực tìm kiếm các du khách bị lũ cuốn trôi

Vụ 4 du khách bị lũ cuốn trôi tại Lâm Đồng: Đã cứu được 2 người

Vụ 4 du khách bị lũ cuốn trôi tại Lâm Đồng: Đã cứu được 2 người