Chủ hụi 'mất tích', người dân đặt thi thể giả, lập bàn thờ... để đòi tiền

Chủ hụi 'mất tích', người dân đặt thi thể giả, lập bàn thờ... để đòi tiền

Chủ hụi 'mất tích', hàng trăm người dân ở xã Ninh Gia kéo đến nhà dựng lều, treo băng rôn, đặt thi thể giả,...