Tai nạn hi hữu: Con rể bắn chết bố vợ khi đi săn vì tưởng nhầm là 'khỉ'

Tai nạn hi hữu: Con rể bắn chết bố vợ khi đi săn vì tưởng nhầm là 'khỉ'

Nhầm bố vợ là khỉ trong lúc đi săn, con rể siết cò

Nhầm bố vợ là khỉ trong lúc đi săn, con rể siết cò

Con rể bắn chết bố vợ vì nhầm tưởng thú rừng

Con rể bắn chết bố vợ vì nhầm tưởng thú rừng

Án mạng hi hữu, con rể dùng súng tự chế bắn bố vợ tử vong

Án mạng hi hữu, con rể dùng súng tự chế bắn bố vợ tử vong

Cùng nhau đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là khỉ

Cùng nhau đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là khỉ

Con rể rút súng bắn tử vong bố vợ vì nhầm là khỉ lúc đi săn thú

Con rể rút súng bắn tử vong bố vợ vì nhầm là khỉ lúc đi săn thú

Cùng đi săn, con rể nổ súng khiến bố tử vong vì nghe nhầm

Cùng đi săn, con rể nổ súng khiến bố tử vong vì nghe nhầm

Đi săn trong rừng, con rể bắn nhầm bố vợ tử vong

Đi săn trong rừng, con rể bắn nhầm bố vợ tử vong

Con rể bắn chết bố vợ trong lúc đi săn vì tưởng là khỉ

Con rể bắn chết bố vợ trong lúc đi săn vì tưởng là khỉ

Con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là thú rừng

Con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là thú rừng

Cùng đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng nhầm là khỉ

Cùng đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng nhầm là khỉ

Con rể nổ súng khiến bố tử vong vì... nghe nhầm

Con rể nổ súng khiến bố tử vong vì... nghe nhầm

Đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là...khỉ

Đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là...khỉ