Tìm thấy thi thể chủ nhân chiếc xe Zip trên cầu Bến Thủy

Tìm thấy thi thể chủ nhân chiếc xe Zip trên cầu Bến Thủy

Phát hiện thi thể người đàn ông gieo mình xuống sông Lam

Phát hiện thi thể người đàn ông gieo mình xuống sông Lam

Nghệ An: Phát hiện thi thể người nhảy cầu Bến Thủy trong đêm

Nghệ An: Phát hiện thi thể người nhảy cầu Bến Thủy trong đêm

Trắng đêm tìm kiếm tung tích nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử

Trắng đêm tìm kiếm tung tích nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử

Bỏ xe máy trên cầu Bến Thủy, nam thanh niên mất tích

Bỏ xe máy trên cầu Bến Thủy, nam thanh niên mất tích

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Trắng đêm tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Trắng đêm tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Để lại xe Zip trên cầu, nam thanh niên nghi gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Để lại xe Zip trên cầu, nam thanh niên nghi gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Nghệ An: Nghi có người nhảy cầu, lực lượng chức năng trắng đêm tìm kiếm

Nghệ An: Nghi có người nhảy cầu, lực lượng chức năng trắng đêm tìm kiếm

Trắng đêm truy tìm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử

Trắng đêm truy tìm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử

Trắng đêm dọi đèn dọc sông Lam tìm thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy

Trắng đêm dọi đèn dọc sông Lam tìm thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy

Nghệ An: Trắng đêm tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử

Nghệ An: Trắng đêm tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử

Nghệ An: Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Nghệ An: Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Trắng đêm tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Trắng đêm tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Trắng đêm tìm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Trắng đêm tìm người đàn ông nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử