TS Nguyễn Thế Kỷ: 'Báo chí và doanh nghiệp cần nhau theo nguyên tắc win-win'

TS Nguyễn Thế Kỷ: 'Báo chí và doanh nghiệp cần nhau theo nguyên tắc win-win'

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng thành phố thông minh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng thành phố thông minh

Petrolimex Phú Thọ 63 năm vững vàng tiến bước

Petrolimex Phú Thọ 63 năm vững vàng tiến bước

Đường sắt lợi hàng trăm tỷ từ các sáng kiến, đề tài khoa học

Đường sắt lợi hàng trăm tỷ từ các sáng kiến, đề tài khoa học

Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Bế mạc Hội nghị Trung ương 10: Thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo

Bế mạc Hội nghị Trung ương 10: Thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo

Thủ tướng 'đặt hàng' 5 vấn đề lớn cho Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng 'đặt hàng' 5 vấn đề lớn cho Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng: Thiếu sự kết nối hiệu quả giữa trường đại học, viện nghiên cứu và khu vực kinh doanh, dịch vụ công

Thủ tướng: Thiếu sự kết nối hiệu quả giữa trường đại học, viện nghiên cứu và khu vực kinh doanh, dịch vụ công

Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam

Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam

Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Tạo đột phá chiến lược trong phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Nguồn lực công nghệ

Nguồn lực công nghệ

Thủ tướng: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế - xã hội

Chi cho khoa học công nghệ của Việt Nam thấp hơn nhiều nước Đông Nam Á

Chi cho khoa học công nghệ của Việt Nam thấp hơn nhiều nước Đông Nam Á

Thủ tướng: Tài nguyên sáng tạo là quý giá nhất, càng khai thác càng nảy nở

Thủ tướng: Tài nguyên sáng tạo là quý giá nhất, càng khai thác càng nảy nở

Thủ tướng: Đầu tư cho khoa học công nghệ tránh làm theo phong trào, gây lãng phí

Thủ tướng: Đầu tư cho khoa học công nghệ tránh làm theo phong trào, gây lãng phí

Đẩy mạnh đào tạo công nhân kỹ thuật cao

Trung Quốc ra Sách Trắng về Tây Tạng

Trung Quốc ra Sách Trắng về Tây Tạng

Nhiều nghệ sĩ mong muốn VOV sớm tiếp nhận Hãng phim truyện Việt Nam

Nhiều nghệ sĩ mong muốn VOV sớm tiếp nhận Hãng phim truyện Việt Nam

Nếu không thay đổi tư duy, các doanh nghiệp SMEs sẽ mất năng lực cạnh tranh

Nếu không thay đổi tư duy, các doanh nghiệp SMEs sẽ mất năng lực cạnh tranh

Xây dựng phía Đông TPHCM thành đô thị sáng tạo

Xây dựng phía Đông TPHCM thành đô thị sáng tạo

Cần phải tạo cơ chế liên kết trong sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực

Cần phải tạo cơ chế liên kết trong sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực

Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười: Mỗi trường đại học phải là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học

Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười: Mỗi trường đại học phải là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học

Mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Để khoa học công nghệ là 'chìa khóa vàng'