Những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn

Những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn

Gần gũi, giúp đỡ nhân dân từ những việc tưởng chừng nhỏ, bình thường nhất nhưng trong những hoàn cảnh nhất...
Chỉ vì thèm miếng thịt bò, nhóm đàn ông vướng lao lý

Chỉ vì thèm miếng thịt bò, nhóm đàn ông vướng lao lý

Theo dấu 'bò tặc'

Theo dấu 'bò tặc'

Thượng sỹ An ninh dũng cảm cứu 4 người dân khỏi dòng nước lũ

Thượng sỹ Công an Nghệ An dũng cảm cứu 4 người dân mắc kẹt giữa lũ trong đêm

Thượng sỹ Công an Nghệ An dũng cảm cứu 4 người dân mắc kẹt giữa lũ trong đêm

Thư cảm ơn chiến sĩ Công an giải cứu 4 người mắc kẹt cơn lũ

Thư cảm ơn chiến sĩ Công an giải cứu 4 người mắc kẹt cơn lũ

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong lũ dữ

Đi bắt cá, 4 người mắc kẹt giữa sông khi lũ đổ về

Nghệ An: Giải cứu 4 học sinh mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Nghệ An: Giải cứu 4 người bị mắc kẹt giữa sông trong lũ dữ

Nghệ An: Giải cứu 4 người mắc kẹt giữa dòng lũ xiết trong đêm

4 người ở Nghệ An mắc kẹt giữa dòng nước lũ gần 1 ngày đêm

Nghẹt thở 3 giờ giải cứu 4 người mắc kẹt giữa sông do lũ dữ

Nghệ An: Trong đêm giải cứu 4 thanh niên mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Hơn 3 giờ căng mình giải cứu 4 học sinh mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Đi câu cá, 4 người mắc kẹt trong rừng do nước lũ

3 giờ giải cứu 4 người mắc kẹt giữa sông do lũ dữ

Đi bắt cá, 4 người bị mắc kẹt giữa sông khi lũ đổ về

Nghệ An: Nghẹt thở hơn 3 giờ căng mình giải cứu 4 học sinh mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Suốt đêm giải cứu 4 người dân miền núi Nghệ An bị lũ cô lập khi đi bắt cá