Mua 2.400 viên ma túy tổng hợp từ Lào về bán kiếm lời

Mua 2.400 viên ma túy tổng hợp từ Lào về bán kiếm lời

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2.400 viên ma túy tổng hợp

Khen thưởng Đồn Biên Phòng Hạnh Dịch bắt đối tượng buôn 2.400 viên hồng phiến

Khen thưởng Đồn Biên Phòng Hạnh Dịch bắt đối tượng buôn 2.400 viên hồng phiến

Bị bắt khi đang vận chuyển 2.400 viên ma tuý đi tiêu thụ

Bị bắt khi đang vận chuyển 2.400 viên ma tuý đi tiêu thụ

Bị bắt khi mang 2.400 viên ma túy tổng hợp đi bán

Bị bắt khi mang 2.400 viên ma túy tổng hợp đi bán

Bắt giữ đối tượng vận chuyển, buôn bán số lượng ma túy lớn

Bắt giữ đối tượng vận chuyển, buôn bán số lượng ma túy lớn

Bắt đối tượng 'cõng' 2.400 viên ma tuý trên QL48

Bắt đối tượng 'cõng' 2.400 viên ma tuý trên QL48

Bắt vụ vận chuyển 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt vụ vận chuyển 2.400 viên ma túy tổng hợp

Hải quan Nghệ An phá Chuyên án 362L, thu 2.400 viên ma túy tổng hợp

Hải quan Nghệ An phá Chuyên án 362L, thu 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng buôn bán 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng buôn bán 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng mua bán 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt đối tượng mua bán 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng buôn bán 2.400 viên hồng phiến

Bắt giữ đối tượng buôn bán 2.400 viên hồng phiến

Phá Chuyên án 362L, thu 2.400 viên ma túy tổng hợp

Phá Chuyên án 362L, thu 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng buôn bán 2.400 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng buôn bán 2.400 viên ma túy tổng hợp