Liên tục bắt được cá lớn nghi là cá sủ vàng

Liên tục bắt được cá lớn nghi là cá sủ vàng

Liên tiếp bắt được cá lớn nghi là 'cá sủ vàng'

Liên tiếp bắt được cá lớn nghi là 'cá sủ vàng'

Ngư dân bắt được cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm

Ngư dân bắt được cá lạ nghi cá sủ vàng quý hiếm

Bắt được cá lạ nghi sủ vàng quý hiếm dài gần 1 m

Bắt được cá lạ nghi sủ vàng quý hiếm dài gần 1 m

Người dân bắt được 2 con cá lạ nghi sủ vàng quý hiếm

Người dân bắt được 2 con cá lạ nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân liên tiếp bắt được cá lạ nghi sủ vàng giá trăm triệu

Ngư dân liên tiếp bắt được cá lạ nghi sủ vàng giá trăm triệu

Ngư dân Quảng Nam bắt được cá nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân Quảng Nam bắt được cá nghi sủ vàng quý hiếm

Ngư dân bắt được cá nghi là cá sủ vàng dài gần 1 mét

Ngư dân bắt được cá nghi là cá sủ vàng dài gần 1 mét

Ngư dân Quảng Nam bắt được cá lạ nghi là cá sủ vàng giá hàng trăm triệu

Ngư dân Quảng Nam bắt được cá lạ nghi là cá sủ vàng giá hàng trăm triệu