Lừa bán hai sơn nữ sang Trung Quốc

Lừa bán hai sơn nữ sang Trung Quốc

Thấy một số gia đình trong bản khó khăn, Moong Thị Mùi (1988, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn,...