Nhặt được 44 triệu đồng, cậu bé lớp 3 không dám đi chơi, quấn lấy ông bà nội để chờ trả lại cho người mất

Nhặt được 44 triệu đồng, cậu bé lớp 3 không dám đi chơi, quấn lấy ông bà nội để chờ trả lại cho người mất

Chờ điện thoại đổ chuông để trả lại của rơi

Chờ điện thoại đổ chuông để trả lại của rơi

Tặng bằng khen cho học sinh 10 tuổi trả lại của đánh rơi

Tặng bằng khen cho học sinh 10 tuổi trả lại của đánh rơi

Học sinh không tham của rơi

Học sinh không tham của rơi

Bé trai 10 tuổi trả lại 44 triệu cho người đánh mất

Bé trai 10 tuổi trả lại 44 triệu cho người đánh mất

Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen học sinh lớp 3 trả tài sản cho người đánh rơi

Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen học sinh lớp 3 trả tài sản cho người đánh rơi

Học sinh lớp 3 trả lại tài sản cho người đánh rơi

Học sinh lớp 3 trả lại tài sản cho người đánh rơi

Học sinh lớp 3 nhặt được 44 triệu đồng và điện thoại trả lại cho người đánh rơi

Học sinh lớp 3 nhặt được 44 triệu đồng và điện thoại trả lại cho người đánh rơi