Chuyện về vợ chồng quân nhân

Chuyện về vợ chồng quân nhân

Tàu 015 - Trần Hưng Đạo 'đọ dáng' với Tàu 20 tại Hàn Quốc

Tàu 015 - Trần Hưng Đạo 'đọ dáng' với Tàu 20 tại Hàn Quốc

Phòng học thực hành không khói thuốc

Phòng học thực hành không khói thuốc

Đón nhận phần thưởng cao quý

Cán bộ tốt để huấn luyện giỏi

Cán bộ tốt để huấn luyện giỏi

Tôn vinh Những tấm gương bình dị mà cao quý

Tôn vinh Những tấm gương bình dị mà cao quý

Hiên ngang Nhà giàn DK1 giữa trùng khơi

Hiên ngang Nhà giàn DK1 giữa trùng khơi

Chuyện người lính 5.000 ngày xây đảo Trường Sa

Chuyện người lính 5.000 ngày xây đảo Trường Sa

Việt Nam nâng cấp xong chiến hạm Pohang Hàn Quốc tặng

Việt Nam nâng cấp xong chiến hạm Pohang Hàn Quốc tặng

Gạc Ma không thể nào quên: Dựng nhà giữa vòng vây địch

Gạc Ma không thể nào quên: Dựng nhà giữa vòng vây địch

Trước ngày hội quân ở Vùng 2 Hải quân

Trước ngày hội quân ở Vùng 2 Hải quân