Lữ đoàn 134 tổ chức tặng quà, khám bệnh cho các đối tượng chính sách

Lữ đoàn 134 tổ chức tặng quà, khám bệnh cho các đối tượng chính sách

'Người bạn trung thành' trên điểm cao

'Người bạn trung thành' trên điểm cao

Những mô hình, sáng kiến thiết thực từ thực tiễn

Những mô hình, sáng kiến thiết thực từ thực tiễn

Giữ vững mạch thông tin trong mọi tình huống

Giữ vững mạch thông tin trong mọi tình huống

Phát huy kết quả hội thi, nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị

Phát huy kết quả hội thi, nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị

Trao giải Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân 2018

Trao giải Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân 2018

Sáng tạo, vượt khó trong bảo đảm tài chính

Một gia cảnh cần giúp đỡ