Bắt giữ 4 thanh niên liều lĩnh trồng cả nương thuốc phiện đem bán

Bắt giữ 4 thanh niên liều lĩnh trồng cả nương thuốc phiện đem bán

4 thanh niên rủ nhau trồng một nương thuốc phiện mang bán

4 thanh niên rủ nhau trồng một nương thuốc phiện mang bán

Lào Cai: 4 thanh niên cùng nhau trồng 1 nương cây thuốc phiện để bán

Lào Cai: 4 thanh niên cùng nhau trồng 1 nương cây thuốc phiện để bán

4 thanh niên cùng nhau trồng một nương thuốc phiện ở Lào Cai

4 thanh niên cùng nhau trồng một nương thuốc phiện ở Lào Cai

Bốn thanh niên cùng nhau trồng một nương thuốc phiện ở Lào Cai

Bốn thanh niên cùng nhau trồng một nương thuốc phiện ở Lào Cai

4 thanh niên rủ nhau trồng một nương thuốc phiện mang bán

4 thanh niên rủ nhau trồng một nương thuốc phiện mang bán

Chở 90 kg thân cây, quả anh túc về ngâm rượu

Chở 90 kg thân cây, quả anh túc về ngâm rượu

Rủ nhau trồng thuốc phiện trên nương để bán

Rủ nhau trồng thuốc phiện trên nương để bán

Thu giữ 90 kg thân cây, quả anh túc

Thu giữ 90 kg thân cây, quả anh túc

Lào Cai: Bốn thanh niên chung nhau trồng một nương cây thuốc phiện

Lào Cai: Bốn thanh niên chung nhau trồng một nương cây thuốc phiện

Mạnh tay chống buôn lậu ở vùng biên

Mạnh tay chống buôn lậu ở vùng biên

Đấu tranh quyết liệt với nạn buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Đấu tranh quyết liệt với nạn buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới