Những người canh giữ cột mốc biên cương

Những người canh giữ cột mốc biên cương

Không mang quân hàm, không mặc áo lính nhưng già làng, trưởng bản, luôn đồng hành cùng lực lượng biên phòng...