Xử lý nghiêm các đối tượng 'cạo trọc' 30 nghìn m2 rừng sản xuất

Xử lý nghiêm các đối tượng 'cạo trọc' 30 nghìn m2 rừng sản xuất

Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ doanh nghiệp thuê người phá rừng ở Krông Pa

Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ doanh nghiệp thuê người phá rừng ở Krông Pa

Xử lý nghiêm đối tượng phá 30.000m² rừng ở xã Chư Drăng, huyện Krông Pa

Xử lý nghiêm đối tượng phá 30.000m² rừng ở xã Chư Drăng, huyện Krông Pa

Khởi tố vụ phá hơn 30.000m2 rừng

Khởi tố vụ án hình sự vụ phá 3 ha rừng

Khởi tố vụ án hình sự vụ phá 3 ha rừng

Khởi tố điều tra vụ phá 30.000 m2 rừng để... 'trồng rừng' tại Krông Pa, Gia Lai

Khởi tố điều tra vụ phá 30.000 m2 rừng để... 'trồng rừng' tại Krông Pa, Gia Lai

Điều tra vụ 'cạo trọc' 30 nghìn m2 rừng sản xuất

Điều tra vụ 'cạo trọc' 30 nghìn m2 rừng sản xuất

Khởi tố vụ doanh nghiệp phá rừng để... trồng rừng

Khởi tố vụ doanh nghiệp phá rừng để... trồng rừng

Khởi tố vụ phá rừng ở Gia Lai

Khởi tố vụ phá rừng ở Gia Lai

Thuê người phá rừng để… trồng rừng

Thuê người phá rừng để… trồng rừng