Hơn 38.000 xe hàng hóa được thông quan xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Hơn 38.000 xe hàng hóa được thông quan xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 31/3/2020 đã có 38.493 xe hàng hóa, trái cây, nông sản được thông quan...
801 xe hàng hóa vẫn đang chờ thông quan tại các cửa khẩu

801 xe hàng hóa vẫn đang chờ thông quan tại các cửa khẩu

Xuất nhập khẩu khả quan, 1.674 xe nông sản, trái cây được thông quan

Xuất nhập khẩu khả quan, 1.674 xe nông sản, trái cây được thông quan

Xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đang được cải thiện

Xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới đang được cải thiện

Nông sản tồn tại các cửa khẩu đang giảm dần

Nông sản tồn tại các cửa khẩu đang giảm dần

Xuất khẩu khả quan, hơn 400 xe nông sản, trái cây được thông quan

Xuất khẩu khả quan, hơn 400 xe nông sản, trái cây được thông quan

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trước thách thức của COVID-19

Ngành Hải quan chống dịch nhưng phải đảm bảo dòng chảy xuất nhập khẩu

Sau 'đóng băng', nhiều cửa khẩu đang 'ấm' lên

LLVT TP Móng Cái quyết tâm chặn dịch từ tuyến đầu

Giữa tâm dịch NcoV: Áp lực tồn đọng hàng nông sản xuất khẩu tại biên giới đã giảm

Hải quan Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc khẩu trang chống dịch

Người cán bộ biên phòng gương mẫu

Trạm trưởng gương mẫu

Địa danh văn hóa với du lịch

Móng Cái thường trực chống buôn lậu