Giao lưu trưng bày sản phẩm tơ lụa - thổ cẩm truyền thống 2018

Giao lưu trưng bày sản phẩm tơ lụa - thổ cẩm truyền thống 2018

Khai mạc Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Khai mạc Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam

Tái hiện 'Dòng sông lụa' hơn 5.000 tỷ đồng ở Quảng Nam

Tái hiện 'Dòng sông lụa' hơn 5.000 tỷ đồng ở Quảng Nam

Tái hiện 'Dòng sông lụa' hơn 5.000 tỷ đồng ở Quảng Nam

Tái hiện 'Dòng sông lụa' hơn 5.000 tỷ đồng ở Quảng Nam

Tái hiện 'Dòng sông lụa' hơn 5.000 tỷ đồng ở Quảng Nam

Phu nhân lãnh đạo cấp cao APEC mua lụa tơ tằm Hội An làm quà lưu niệm

Phu nhân lãnh đạo cấp cao APEC mua lụa tơ tằm Hội An làm quà lưu niệm

Phu nhân lãnh đạo cấp cao APEC mua lụa tơ tằm Hội An làm quà lưu niệm

Phu nhân lãnh đạo cấp cao APEC mua lụa tơ tằm Hội An làm quà lưu niệm

Tái hiện làng lụa tơ tằm truyền thống 400 năm ở phố cổ Hội An

Tái hiện làng lụa tơ tằm truyền thống 400 năm ở phố cổ Hội An

5 địa điểm 'sống ảo' hút like tại Hội An trong hè này

5 địa điểm 'sống ảo' hút like tại Hội An trong hè này