Cắt nghĩa sự hấp dẫn của kịch Lưu Quang Vũ sau 30 năm tác giả đi xa

Cắt nghĩa sự hấp dẫn của kịch Lưu Quang Vũ sau 30 năm tác giả đi xa

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và 'Tình yêu ở lại'

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và 'Tình yêu ở lại'

Câu chuyện 'Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh - Tình yêu ở lại'

Câu chuyện 'Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh - Tình yêu ở lại'

'Tình yêu ở lại' của Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh

'Tình yêu ở lại' của Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh

Còn mãi những 'Hoa cúc xanh trên đầm lầy'

Còn mãi những 'Hoa cúc xanh trên đầm lầy'

Khoảng trống để lại…

Kịch Lưu Quang Vũ và khoảng trống để lại

Kịch Lưu Quang Vũ và khoảng trống để lại

Tái diễn các vở kịch của Lưu Quang Vũ

Tái diễn các vở kịch của Lưu Quang Vũ

Liên hoan Các tác phẩm Lưu Quang Vũ

Liên hoan Các tác phẩm Lưu Quang Vũ

Tái hiện những 'vở diễn vàng' của cố tác giả Lưu Quang Vũ

Tái hiện những 'vở diễn vàng' của cố tác giả Lưu Quang Vũ

Liên hoan các tác phẩm sân khấu của Lưu Quang Vũ

Liên hoan các tác phẩm sân khấu của Lưu Quang Vũ

Chùm kịch nói kỷ niệm 30 năm ngày mất của tác giả Quang Vũ

Chùm kịch nói kỷ niệm 30 năm ngày mất của tác giả Quang Vũ

Trình diễn loạt tác phẩm kịch đặc sắc của tác giả Lưu Quang Vũ

Trình diễn loạt tác phẩm kịch đặc sắc của tác giả Lưu Quang Vũ

Liên hoan kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của tác giả Lưu Quang Vũ

Liên hoan kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất của tác giả Lưu Quang Vũ

Những vở kịch để đời của Lưu Quang Vũ sắp trình làng

Những vở kịch để đời của Lưu Quang Vũ sắp trình làng