Khai mạc Lớp tập huấn triển khai Hệ thống quản lý văn bản một cửa điện tử của Bộ Nội vụ và kiểm soát thủ tục hành chính, tiêu chuẩn ISO

Khai mạc Lớp tập huấn triển khai Hệ thống quản lý văn bản một cửa điện tử của Bộ Nội vụ và kiểm soát thủ tục hành chính, tiêu chuẩn ISO

Kiên Giang: Tập huấn báo chí tuyên truyền công tác xây dựng Đảng

Kiên Giang: Tập huấn báo chí tuyên truyền công tác xây dựng Đảng

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

Tập huấn nghiệp vụ quân nhạc toàn quân năm 2018

Tập huấn nghiệp vụ quân nhạc toàn quân năm 2018

Hai bộ Quy tắc ứng xử- Tạo những chuyển biến tích cực:Bài 1: Hợp lòng dân, trúng mong muốn nhiều người

Hai bộ Quy tắc ứng xử- Tạo những chuyển biến tích cực:Bài 1: Hợp lòng dân, trúng mong muốn nhiều người

Kiên Giang: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biên giới, biển đảo năm 2018 ​

Kiên Giang: Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền về biên giới, biển đảo năm 2018 ​

Điểm sáng trong thực hiện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Điểm sáng trong thực hiện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Nâng cao năng lực cán bộ y tế trong phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở cho 100 bí thư chi bộ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở cho 100 bí thư chi bộ

Đánh giá đúng đối tượng, triển khai những chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Đánh giá đúng đối tượng, triển khai những chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Thu nhập tăng nhanh, sống khỏe nhờ được học nghề làm mì gạo

Thu nhập tăng nhanh, sống khỏe nhờ được học nghề làm mì gạo

Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

Tổng cục Hậu cần tập huấn công tác vật tư công tác Đảng, công tác chính trị

Tổng cục Hậu cần tập huấn công tác vật tư công tác Đảng, công tác chính trị