Thông xe tuyến đường bộ vận tải hàng hóa biên giới Việt – Trung

Thông xe tuyến đường bộ vận tải hàng hóa biên giới Việt – Trung

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc)

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc)

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Việt - Trung

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Việt - Trung

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)

Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)

Lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh

Lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh

Thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)

Thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc)

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây

Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây

Quảng Tây coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam

Quảng Tây coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hội đàm với Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc)

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hội đàm với Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc)

Bộ Công Thương, Chính quyền Quảng Tây tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại

Bộ Công Thương, Chính quyền Quảng Tây tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại

Phó Thủ tướng tiếp Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Phó Thủ tướng tiếp Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Tây tăng nhập khẩu từ Việt Nam

Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Tây tăng nhập khẩu từ Việt Nam

Việt Nam muốn xuất khẩu chanh leo, măng cụt, sầu riêng, khoai lang sang Quảng Tây

Việt Nam muốn xuất khẩu chanh leo, măng cụt, sầu riêng, khoai lang sang Quảng Tây

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp lớn của Quảng Tây tăng cường đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp lớn của Quảng Tây tăng cường đầu tư tại Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Thường trực Ban Bí thư tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Thêm một cây cầu nối Móng Cái (Quảng Ninh) với Đông Hưng (Trung Quốc)

Thêm một cây cầu nối Móng Cái (Quảng Ninh) với Đông Hưng (Trung Quốc)

Thủ tướng tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Thủ tướng tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Thông quan cây cầu thứ 2 nối hai nước Việt - Trung tại TP Móng Cái

Thông quan cây cầu thứ 2 nối hai nước Việt - Trung tại TP Móng Cái

Chính thức thông quan cầu Bắc Luân II nối Việt Nam - Trung Quốc

Chính thức thông quan cầu Bắc Luân II nối Việt Nam - Trung Quốc

Sáng nay chính thức thông quan cầu Bắc Luân II, Móng Cái, Quảng Ninh

Sáng nay chính thức thông quan cầu Bắc Luân II, Móng Cái, Quảng Ninh