Chém chết người vì bị nhắc nhở mặc đồng phục bảo hộ

Chém chết người vì bị nhắc nhở mặc đồng phục bảo hộ

Tài xế container truy sát 2 bảo vệ vì bị nhắc chuyện không đeo thẻ

Tài xế container truy sát 2 bảo vệ vì bị nhắc chuyện không đeo thẻ

Tài xế container truy sát 2 bảo vệ làm một người chết

Tài xế container truy sát 2 bảo vệ làm một người chết

Bắt giữ đối tượng chém chết người sau khi bị nhắc nhở

Bắt giữ đối tượng chém chết người sau khi bị nhắc nhở

Tài xế container nổi cơn cuồng sát ở KCN Đồng An 1

Tài xế container nổi cơn cuồng sát ở KCN Đồng An 1

Bình Dương: Tài xế container chém chết bảo vệ

Bình Dương: Tài xế container chém chết bảo vệ

Bình Dương: Tài xế chém chết bảo vệ công ty vì bị nhắc đeo thẻ

Bị nhắc nhở, tài xế chém chết bảo vệ