Rùa hồ Gươm trong lịch sử

Rùa hồ Gươm trong lịch sử

Trước khi Lý Thái Tổ định đô trên nền thành Đại La đổ nát thì mảnh đất này có rất nhiều sông ngòi, hồ ao,...