Bằng chứng cho thấy Lệnh Phi Ngụy thị thuộc top 'không phải dạng vừa đâu' trong lịch sử Trung Hoa

'Như Ý truyện' tập 49-50: Yến Uyển nhờ rút thăm trúng thưởng mà lên chức Lệnh Phi - Lệnh Phi liên tục bày kế chơi bẩn trong cung

'Như Ý truyện' tập 49-50: Yến Uyển nhờ rút thăm trúng thưởng mà lên chức Lệnh Phi - Lệnh Phi liên tục bày kế chơi bẩn trong cung

'Như Ý truyện' tập 47-48: Như Ý đăng quang trở thành Hoàng hậu - Cùng đón tiếp Dung Đại ca trấn áp ngựa hoang trong cung!

'Như Ý truyện' tập 47-48: Như Ý đăng quang trở thành Hoàng hậu - Cùng đón tiếp Dung Đại ca trấn áp ngựa hoang trong cung!

Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 47: Càn Long - Ngụy Anh Lạc 'tình bể bình' khiến khán giả dần ủng hộ

Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 47: Càn Long - Ngụy Anh Lạc 'tình bể bình' khiến khán giả dần ủng hộ

Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 46: Hoàng thượng tát Tiểu Gia Tần, Nhĩ Tình cởi y phục 'dụ dỗ' Phó Hằng

Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 46: Hoàng thượng tát Tiểu Gia Tần, Nhĩ Tình cởi y phục 'dụ dỗ' Phó Hằng

Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 45: Thuần Phi, Tiểu Gia Tần liên tục dựng chuyện Ngụy Anh Lạc - Phó Hằng vụng trộm

Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 45: Thuần Phi, Tiểu Gia Tần liên tục dựng chuyện Ngụy Anh Lạc - Phó Hằng vụng trộm