Cung nữ được Càn Long sủng hạnh rồi đột ngột qua đời

Cung nữ được Càn Long sủng hạnh rồi đột ngột qua đời

Bà vốn là một cung nữ và may mắn được Hoàng đế Càn Long sủng hạnh rồi phong thành Thụy Quý nhân.
Bí mật về phi tần bị Hoàng đế Càn Long lãng quên hơn nửa đời người

Bí mật về phi tần bị Hoàng đế Càn Long lãng quên hơn nửa đời người

Lý do bất ngờ khiến Lệnh phi dù được vua Càn Long sủng ái hết mực vẫn không được phong làm Hoàng hậu

Lý do bất ngờ khiến Lệnh phi dù được vua Càn Long sủng ái hết mực vẫn không được phong làm Hoàng hậu

Bí mật về phi tần bị Hoàng đế Càn Long lãng quên hơn nửa đời người

Bí mật về phi tần bị Hoàng đế Càn Long lãng quên hơn nửa đời người

Cuộc đời thật của Thuần phi trong 'Hậu cung Như Ý truyện': Tài nữ Tô Châu hiếm hoi được sắc phong Hoàng Quý phi ngay khi Hoàng hậu còn sống

Cuộc đời thật của Thuần phi trong 'Hậu cung Như Ý truyện': Tài nữ Tô Châu hiếm hoi được sắc phong Hoàng Quý phi ngay khi Hoàng hậu còn sống

Bí ẩn về thi thể của người phụ nữ trong lăng mộ vua Càn Long khiến ông lúc nào cũng bảo vệ?

Bí ẩn về thi thể của người phụ nữ trong lăng mộ vua Càn Long khiến ông lúc nào cũng bảo vệ?