Xử lý 12 dự án yếu kém: 'Đã từng nghĩ phải bán sắt vụn'

Xử lý 12 dự án yếu kém: 'Đã từng nghĩ phải bán sắt vụn'

Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam giám sát tại Lạng Sơn

Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam giám sát tại Lạng Sơn

Lạng Sơn: Nợ bảo hiểm xã hội trên 44,7 tỷ đồng

Lạng Sơn: Nợ bảo hiểm xã hội trên 44,7 tỷ đồng

Gỡ vướng trong thanh toán khám chữa bệnh

Gỡ vướng trong thanh toán khám chữa bệnh

Một số bệnh viện lớn chậm chuyển dữ liệu giám định BHYT

Một số bệnh viện lớn chậm chuyển dữ liệu giám định BHYT

Căn cứ đánh giá kinh nghiệm nhà thầu liên danh

Căn cứ đánh giá kinh nghiệm nhà thầu liên danh

Tỷ lệ liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt gần 98%

Tỷ lệ liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt gần 98%

Đã cấp 100% mã số cho người tham gia BHXH, BHYT

Đã cấp 100% mã số cho người tham gia BHXH, BHYT

Dự án thép nghìn tỷ thua lỗ: Kiểm điểm cả cán bộ Trung Quốc đã nghỉ hưu

Dự án thép nghìn tỷ thua lỗ: Kiểm điểm cả cán bộ Trung Quốc đã nghỉ hưu

Đánh giá tính hợp lệ của nhà thầu liên danh trong đấu thầu

Đánh giá tính hợp lệ của nhà thầu liên danh trong đấu thầu

Ban QLDA Sở GTVT lý giải về lý do hủy thầu

Ban QLDA Sở GTVT lý giải về lý do hủy thầu