Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Nông nghiệp: Ghi nhận ở biên giới Lạng Sơn

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực Nông nghiệp: Ghi nhận ở biên giới Lạng Sơn

Sơn La: Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT từ 10-30%

Sơn La: Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT từ 10-30%

Dần hiện thực mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử

Dần hiện thực mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử

TP. Hồ Chí Minh: 9 tháng, số tiền hoàn thuế gần 10.000 tỉ đồng

TP. Hồ Chí Minh: 9 tháng, số tiền hoàn thuế gần 10.000 tỉ đồng

Truy điểm nghẽn để giải quyết nhanh hồ sơ cho dân

Truy điểm nghẽn để giải quyết nhanh hồ sơ cho dân

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số

Cải cách của Việt Nam mới ở giai đoạn tư duy 'xóa bỏ rào cản'

Cải cách của Việt Nam mới ở giai đoạn tư duy 'xóa bỏ rào cản'