Thừa Thiên Huế: Truy điệu cho 14 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Lào

Thừa Thiên Huế: Truy điệu cho 14 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Lào

Ngày 7/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng...
Nghệ An và Thanh Hóa truy điệu, an táng 110 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Nghệ An và Thanh Hóa truy điệu, an táng 110 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Thừa Thiên Huế: Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ

Thừa Thiên Huế: Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ

HLV Lê Thụy Hải qua đời

HLV Lê Thụy Hải qua đời

Lời chia buồn

Lời chia buồn

Thanh Hóa: Truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Lào

Thanh Hóa: Truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Lào

Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Nghệ An truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Nghệ An truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

Truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

Nghệ An đón nhận và an táng 95 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Nghệ An đón nhận và an táng 95 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào

Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào

Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

An táng 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

An táng 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Thừa Thiên Huế: An táng 14 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Thừa Thiên Huế: An táng 14 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh truy điệu và an táng 11 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào

Hà Tĩnh truy điệu và an táng 11 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào

Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng cho 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng cho 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Quảng Bình truy điệu 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: Xúc động Lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: Xúc động Lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở nước bạn Lào

Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở nước bạn Lào

Quảng Bình: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hi sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hi sinh tại Lào

Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Quảng Trị: An táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị: An táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị: Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị: Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

'Đi tìm đồng đội'

'Đi tìm đồng đội'

TP Vinh: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở đường 9, Quảng Trị

TP Vinh: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở đường 9, Quảng Trị

Đưa tiễn Hoàng Nhuận Cầm - người viết kịch bản phim 'Mùi Cỏ Cháy'

Đưa tiễn Hoàng Nhuận Cầm - người viết kịch bản phim 'Mùi Cỏ Cháy'

Thông tin về tang lễ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Thông tin về tang lễ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

Tang lễ của 'Công Tôn Sách' Liêu Khải Trí sẽ được phát trực tiếp

Tang lễ của 'Công Tôn Sách' Liêu Khải Trí sẽ được phát trực tiếp

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) quy tập hài cốt liệt sĩ vào Nghĩa trang liệt sĩ

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) quy tập hài cốt liệt sĩ vào Nghĩa trang liệt sĩ

Tiền Giang: Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Tiền Giang: Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Diễn viên phim 'Chủ tịch tỉnh' qua đời

Diễn viên phim 'Chủ tịch tỉnh' qua đời