Lễ hội đập trống mừng trăng mới - Lễ hội tình yêu đặc sắc của người Ma Koong

Lễ hội đập trống mừng trăng mới - Lễ hội tình yêu đặc sắc của người Ma Koong

Tăng cường công tác quản lý, đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút du khách

Tăng cường công tác quản lý, đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút du khách

Sầm Sơn: Phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử trong phát triển du dịch biển

Sầm Sơn: Phát huy giá trị các di tích văn hóa lịch sử trong phát triển du dịch biển

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn 2019

Khai hội du lịch biển Sầm Sơn 2019

Khai mạc Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Khai mạc Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái

Thanh Hóa: Khai mạc Lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái

Hàng nghìn du khách tham gia 'Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái'

Đặc sắc Lễ hội Tình yêu – Hòn Trống Mái

Trống Mái hát khúc tình ca

Tối nay, 6-4: Về Sầm Sơn nghe 'Đá hát khúc tình ca'

Tối nay diễn ra lễ hội Tình yêu – Hòn Trống Mái, Sầm Sơn

Rực rỡ đường hoa trước thềm Lễ hội 'Tình yêu - Hòn Trống Mái'

Sầm Sơn (Thanh Hóa): Sẽ tổ chức Carnaval đường phố trong dịp khai tương mùa du lịch biển

Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019

Sẽ bắn pháo hoa hôm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn